Claves para presentar un proyecto de ‘startup’ a un inversor
11 abril, 2014
¿Tienes un problema? Identifica, desarrolla, mide e implementa
28 mayo, 2014

Claus per presentar un projecte de ‘startup’ a un inversor

Puedes leer este post en castellano pinchando aquí. 

Cada dia neixen noves startups digitals l’origen és una idea inicial convertida en un projecte que necessita finançament per materialitzar-se. Durant un temps determinat l’emprenedor està recopilant la informació de mercat, estudiant la viabilitat, preparant un pla de negoci i finalment buscant inversors. I aquí és on entren els business angels que, com sabeu,  són inversors que aporten el capital necessari per iniciar el projecte, a més dels seus coneixements empresarials i del sector en què quest es desenvolupi.

Durant els últims anys treballant com a director i tutor d’eCommerce i Cross Channel en reconeguts instituts, he tingut el plaer i la gran sort d’ajudar, col·laborar i participar com a professor de postgrau a la realització de projectes reeixits que finalment comencen a «caminar» al món digital, gràcies a la inversió d’altres persones.

Però la pregunta és: què vol saber i escoltar l’inversor abans de decidir «comprar» el teu projecte?

D’això m’agradaria parlar avui, del projecte final o millor dit del treball i realització de la presentació oral davant un business angel, que decidirà si el teu projecte és viable o no i valorarà si la seva inversió serà rendible almenys a cinc anys vista, amb un retorn de la inversió deu vegades superior a la seva aportació.

En molts casos, els emprenedors no saben què explicar davant dels inversors o com fer-ho . El projecte és clau, però no detecten quina informació és especialment sensible per a l’altre. Tota la informació que exposen és important, però no per això ha de ser rellevant per al projecte, i aquí és on sorgeixen els dubtes a l’hora de seleccionar la informació que es visualitzarà en Prezi o en PowerPoint, i que serà la targeta de presentació del projecte.

Al meu parer, aquesta targeta de presentació ha de contenir cinc punts clau, a més de saber explicar el projecte en públic en les primeres reunions de contacte i respondre a les preguntes que es realitzin. Imaginem que el projecte és una plataforma de comerç electrònic o digital, a més de tenir un dossier amb tota la informació hem de tenir clar aquests cinc punts:

  • Qui

El primer és la presentació de les persones que conformen l’equip de treball, seguit d’una descripció breu del resum executiu, on s’exposa l’anàlisi interna de l’empresa i una anàlisi externa de la situació de mercat del sector en què es desenvolupi. I així vam detectar qui serà el nostre públic objectiu i a qui ens dirigim.

  • Què

El segon és exposar què volem. Si tenim clares i ben definides les nostres metes i objectius, podrem realitzar una anàlisi DAFO, analitzant les característiques internes (debilitats i fortaleses) i la situació externa (amenaces i oportunitats). Però no n’hi ha prou amb realitzar l’anàlisi de les quatre categories del DAFO, és important també creuar aquesta informació per dissenyar l’estratègia que se seguirà. En funció de les dades analitzades, s’haurà d’explicar què farem al respecte, amb conèixer la informació no és suficient, l’important són les accions que es duran a terme, el com ho farem.

  • Com

En aquest punt no només és fonamental el com ho farem, sinó també el què farem. Dins d’aquest tercer punt destaquen quatre punts:

1 . Explicar quines eines tecnològiques farem servir. Exposar el disseny web, la usabilitat, els mitjans de pagament, la logística i altres eines que afegeixin valor al projecte.

2 . Saber com desenvoluparem l’estratègia digital. És aconsellable que al dossier de presentació estigui ben definida i en la presentació es faci esment de les accions més importants. Estratègies de màrqueting digital com ara el posicionament SEO, de captació, de conversió, de continguts, de branding, de campanyes SEM, i totes elles amb un pla operatiu ben definit.

3 . Definir l’estratègia en xarxes socials, i acompanyar-la, si és possible, d’una anàlisi de la competència. Abans de definir les estratègies és primordial conèixer en quines xarxes tindrem presència i on està el nostre públic objectiu. Seguidament hem de preparar un pla d’acció per a cadascuna d’elles.

4 . Definir com anem a mesurar tot el pla d’acció i quines accions realitzarem en cas de desviació. Els KPI (Key Performance Indicators) van lligats a l’estratègia del projecte i serà vital conèixer de primera mà els indicadors de la situació actual de les metes i objectius, mesurar els nivells de creixement i captació, de conversió i de fidelització, de servei i de rendibilitat del projecte. És obligatori calcular el ROI (Return On Investment) per poder avançar en una bona direcció. Si tenim coneixement en temps real de les desviacions, és més probable que es puguin posar en marxa mesures per corregir abans que sigui massa tard.

  • Quan

El quart punt per a la presentació és conèixer en quant temps ho realitzarem. Definir una línia de temps per a l’execució del projecte permetrà estudiar si serà rendible en un període curt, mitjà o llarg per a l’inversor.

  • Quant

Definir un pla financer amb totes les dades ben clars, pressupostos, inversions inicials i previsió del retorn de la inversió. Aquest punt serà clau si es vol obtenir finançament d’un business angel i ha d’estar perfectament detallat i justificat perquè el projecte s’ajusti a la realitat.

Al meu parer, i si hagués de «comprar» un projecte, m’agradaria escoltar aquests cinc punts abans d’entrar a estudiar bé tota la informació sobre el mateix. Creus que falta alguna dada o informació important?

Foto: UnB Agência

Este post fue publicado en el blog de ContuNegocio.es el 10 de Abril del 2014

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.